the healing code

BOEKBESPREKING

De Healing Code. Alex Loyd.

 

Het klinkt als weer de zoveelste zelfgenezingsmethode, dus ik begon er wat behoudend aan. De manier van schrijven is ook niet mijn ding; beetje populair Amerikaans. Maar soit. Het gaat om de boodschap en die komt helemaal binnen. Sterker nog, precies zoals ik zelf al dacht, voelde en bezig was. De Healing Code (HC) echter doet het wat sneller als ik het boek mag geloven:)

Dat de HC werkt wordt volgens schrijver keer op keer bewezen door medische tests voor en ná een HC alsmede van patiëntenverhalen, en dat zijn er duizenden. Er staan er aardig wat in het boek.

Dit boek maakt een eind aan de zo vaak gehoorde meningen in spiritueel land dat, als je ziek bent, je nog iets te leren zou hebben, of te negatief zou denken, of je overtuigingen bij moet stellen. Meningen die ik al lang niet meer bezigde omdat ik ervoer dat ze niet werkten, al begreep ik pas na het lezen van dit boek waarom!

 

Dit boek gaat uit van het gegeven, dat onze problemen en ziektes allemaal terug te voeren zijn op ons celgeheugen, beïnvloedt door stress. Er is één oorzaak van ziekten en ongemak en dat is stress, maar niet de stress die wij kennen zoals te druk zijn, te weinig rust etc. Het is meer de onbewuste stress, het voortdurend in de vecht en vlucht modus staan en dat niet door hebben juist omdat het onbewust gaat. Bij de vecht vlucht modus gaat je bloed vooral naar je spieren en veel minder naar je organen, alles ligt een beetje stil om je lichaam klaar te maken voor vechten of vluchten. Als deze situatie te lang duurt lijden je organen daaronder.

 

De HC is een op kwantumfysica gebaseerd genezingssysteem dat destructieve energiefrequenties in het lichaam opspoort en ze herstelt. Hierdoor kan ons afweersysteem weer naar behoren werken, want een goed functionerend afweersysteem kan nagenoeg alle ziektes de baas.

 

Wat je met je ogen waarneemt, is grotendeels al bepaald door je innerlijke programmering, en die hebben we allemaal. De reden dat we vaak niet weten dat onze handelingen een automatische respons zijn, is dat we ons waarschijnlijk totaal niet bewust zijn welke stimulus de respons aanzwengelt. Die stimulus is altijd een, vaak onbewuste, herinnering inclusief geërfde herinneringen. (net zoals iemand met een orgaantransplantatie celherinneringen van de donor krijgt). Je vraagt je dan af waar onze vrije wil blijft:)

 

Alle informatie, alles wat je ooit meemaakte, wordt omgezet in cellulaire herinneringen. Sommige bevatten destructieve, valse overtuigingen die de stressreactie in het lichaam activeert wanneer dat niet zou moeten, waardoor het immuunsysteem wordt uitgeschakeld. Dit kan resulteren in elk fysiek probleem. Zelfs iets kleins kan grote gevolgen hebben: stel je wordt als kind overgeslagen bij trakteren: je voelt je al snel niet meetellen en je eigenwaarde is vele jaren beneden peil. En elke keer als je in je volwassen leven 'overgeslagen' wordt of niet gehoord, krijg je weer die stress. Kleine dingen grote gevolgen. Iedereen maakt dergelijke dingen mee.

 

Met je bewuste geest kun je kiezen goede gezonde gedachten te hebben, maar wat je onderbewuste geest doet heb je niet in de hand. Dus positief denken heeft helemaal geen invloed op wat je onderbewuste doet!

 

Bruce Lipton zegt dat onze overtuigingen onze gezondheid bepalen, wat klopt, want die overtuigingen zitten grotendeels in je celgeheugen. (Bruce Lipton: De biologie van de overtuiging). Alleen, de conclusie die velen hieruit trekken: wijzig je overtuigingen en je geneest, wat op zich ook klopt, doet echter vermoeden dat je dit zomaar even zelf kunt terwijl je meestal niet eens wéét om welke overtuigingen het gaat! Ze zijn onbewust! Het is meestal dus geen kwestie van bewust te negatief denken of bewuste overtuigingen. Al is positief focussen altijd beter om huidige stress te voorkomen als je er tenminste niet je negatieve gevoelens mee onderdrukt want dat geeft weer stress:)

 

De HC wijzigt op vrij eenvoudige wijze je onbewuste overtuigingen en dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Zeker ook omdat het je slechts een paar minuten per dag kost en het effect al vrij snel merkbaar is. Toch kan schrijver dit bewijzen en liegen de ervaringsverhalen er niet om.

 

Als zich in onze huidige omstandigheden iets voordoet wat de onbewuste geest associeert met vroegere nare ervaringen, dan reactiveert dat het oorspronkelijke trauma. Wanneer je dingen doet die je eigenlijk niet wilt doen, heb je een gereactiveerde herinnering. Terwijl je dit vaak niet door hebt en zoekt naar oorzaken in het heden. Schrijver noemt het voorbeeld van een man die een trauma meemaakte terwijl er iemand bij was met een gele stropdas. Dat had niets met het trauma van doen maar elke keer als deze man in zijn verdere leven de kleur geel zag, werd zijn trauma geactiveerd: hij werd onrustig en raakte in verwarring. Dit heet ook wel overreactie. We hebben die allemaal en proberen hier rationeel mee om te gaan maar dat lukt niet zo hard. Sterker nog, we geloven zelfs dat huidige omstandigheden de oorzaak kunnen zijn van een bepaald onwelbevinden terwijl de werkelijke oorzaak het activeren van het stimulus-responsmechanisme is: je ervaart dan opnieuw dezelfde gedachten en gevoelens van toen en je gedrag wordt erdoor beïnvloedt. Wilskracht werkt hier ook maar zelden. We zijn allemaal geprogrammeerd want hebben allemaal dingen meegemaakt.

 

Traditioneel praat je erover met een psycholoog of therapeut, maar dit geneest zelden en maakt het soms nog erger. De HC genezen ze volledig en blijvend volgens schrijver.

 

Onze problemen vinden hun oorsprong in cellulaire herinneringen die destructieve energiefrequenties veroorzaken, waardoor het lichaam in de stress schiet wanneer dat niet zou moeten.

 

Concluderend: om je problemen op te lossen moet je stress genezen. Om je stress te genezen, moet je van je destructieve herinneringen af. Niet alleen veroorzaakt door huidige omstandigheden maar meer nog door onze valse overtuigingen, onze destructieve cellulaire herinneringen, die gecodeerd en opgeslagen zijn in ons hart en in onze geest. (NB ik denk meer dat cellulaire herinneringen overal in je cellen opgeslagen kan zijn en niet alleen in je hart; maar dat doet niets af aan de kracht van HC).

 

Een tienjarig jongetje dat op karateles zit, zou bij een voorstelling een baksteen doormidden slaan met zijn handen. Het jongetje zei dat ie dat niet kon, maar de meester zei: 'ik leer je de techniek en als de dag daar is, lukt het je met het grootste gemak'. Elke keer als het jongetje twijfelde, zei de meester dit, zodat het jongetje er langzaamaan van overtuigd raakte dat ie het ook inderdaad kon. En op de dag zelf ging hem dit moeiteloos af: de manifestatie van de innerlijke overtuigingen aan het werk!

 

Het placebo en nocebo effect geeft de kracht van overtuigingen duidelijk aan, echter deze resultaten zijn meestal niet blijvend. Bekend zijn de verhalen van mensen die een neppil kregen van de arts, welke beweerde dat dit een nieuw middel was en hun kwaal snel zou genezen. Alle mensen genazen! Toen ze hoorden dat het een neppil was, kregen de meeste hun kwaal weer terug. Omgekeerd werkt dit ook: denk je dat een pil of methode niet helpt, dan helpt deze vaak ook niet. Ben je overtuigd van de werking, dan helpt ie vaak wel. De kracht van onze overtuigingen is enorm!

 

Schrijver gaat uit van vier genezingscentra, die allemaal op je hoofd zitten. Deze centra corresponderen met de belangrijkste regelcentra voor elke cel in het lichaam.

Je activeert deze centra met alle vingers van beide handen op 5-8 cm afstand. Deze methode bestaat al zo'n 30 jaar en een echt wonder is het niet, want:

 

wonderen gebeuren niet tegen de natuur in, maar gaan in tegen wat wij van de natuur denken te weten.

 

Om een frequentie volledig te neutraliseren heb je een exact tegenovergestelde frequentie nodig. En dat is precies wat de HC doet. Bovendien zijn de effecten blijvend.

Schrijver gelooft de aard van de genezende kracht te kennen, nl pure liefde. Hij gelooft dat de energiefrequentie van pure liefde alles geneest en dat het waarschijnlijk de enige kracht is die daartoe in staat is. De resonerende frequentie van liefde is de ultieme bron van genezing.

Waarom genezen we dan niet vanzelf als de bronnen van liefdeskracht al in ons zitten? Bepaalde herinneringen worden tegen genezing afgeschermd. Onze geest doet dat om ons te beschermen tegen de pijn die opnieuw door een vergelijkbare gebeurtenis zou kunnen worden opgeroepen. De HC doen hun werk zelfs bij dergelijke bescherming.

 

De geneeskunde van de toekomst zal gebaseerd zijn op het reguleren van energiefrequenties in het lichaam (William Tiller)

 

Schrijver adviseert wel te bidden, hij heeft ook een mooi gebed dat je op kunt zeggen bij het doen van de HC. Hij zegt ook, dat de HC 'slechts' een instrument is, maar dat je de hand die het bedient moet zien te pakken. De hand van God.

 

Een kort hoofdstuk over Direct Effect sluit het boek af; deze 10 seconden durende methode kun je toepassen bij een huidig stressmoment. Volgens schrijver is het effect hetzelfde als 20 minuten sporten of mediteren. Tenslotte nog wat tips om gezond te leven op allerlei gebieden en je hebt de antwoorden op wat je kunt doen om gezond te worden c.q. blijven.

 

Ook als je niet gelooft in wat dit boek beweert, werkt de HC. Dus wat heb je te verliezen?:)

 

Wat ik mij wel blijf afvragen is, dat je bij het doen van de HC  de kwestie die je genezen wilt moet benoemen, de gevoelens en/of de ongezonde overtuigingen identificeren en de herinneringszoeker doen: probeer je te herinneren wanneer je je in je leven net zo voelde; zoek naar de helderste of vroegste herinnering van dit gevoel (niet de omstandigheid of gebeurtenis, maar het gevoel!)  en daarna zeg je het gebed voor genezing op met die herinnering in gedachten. Gevolgd door de HC.  De meeste mensen weten echter helemaal niet meer om welke overtuigingen het gaat, dus hoe moet je die dan herinneren? Verder zegt schrijver dat je hart precies weet wat genezing behoeft en dat je niet hoeft te weten om welke overtuigingen het gaat en waar ze vandaan komen. Waarom dan die herinneringzoeker? Werkt de HC dan minder goed als je niet weet om welke overtuigingen het gaat?

Hij zegt wel dat problemen een functie dienen, dus als je de fundamentele oorzaak niet aanpakt komen ze terug. Volgens schrijver is die fundamentele oorzaak een destructieve overtuiging en je moet dus wel de juiste overtuiging te pakken hebben voor dat bepaalde probleem. Maar nogmaals: hoe weet je die nou?

Eigen ervaring: ik ben nu 8 dagen bezig met de HC, ik doe het één keer per dag (geadviseerd wordt 3x per dag) en ik merk, dat er veel vroegere herinneringen omhoog komen, en als ik ze "mindful" laat komen, gaat de emotionele lading eraf. Ik kan er aan terug denken zonder emoties! Tegelijkertijd merk ik dat ik sneller en beter in mijn kracht blijf bij confrontaties. Of het mij van mijn fysieke kwalen af kan helpen moet nog blijken. De fysieke stress die mensen krijgen van draadloze velden is dagelijks, dus ik zal die ook dagelijks kwijt moeten zien te raken. Ik kan moeilijk de hele dag Direct Effect doen:)

Maar misschien kan ik er wel beter tegen straks. Ik ben er in elk geval van overtuigd dat er een kracht is die alles genezen kan, schrijver noemt deze pure liefde, en die weg was ik al ingeslagen.

 

Alice Lentjes,  juli 2014.

 

Aanvulling:

Intussen heb ik ook via de site www.thehealingcodes.com mijn vraag gesteld en antwoord gekregen. De HC werken ook als je je de emoties niet herinnert; je hart weet precies om welke onbewuste overtuigingen het gaat. Dus als je een kwaal hebt maar geen 'bijbehorende' emoties of overtuigingen vinden kunt, kun je gewoon de HC doen.

En inderdaad, de stressbron die mij ziek maakt, draadloze velden, kun je niet wegnemen, maar je kunt met de HC wel jezelf sterker maken zodat je er beter tegen kunt.