kanker

informatie over alternatieve zaken en kanker:

Maagzout , sodiumbicarbonaat, geneest kanker. Nu is het bewezen! (ingestuurd artikel)

Nadat ik maandenlang met verschillende artsen via mail heb gecorrespondeerd wat betreft natriumbicarbonaat, het ons welbekende maagzout, en genezen van kanker hiermee, waarbij ik werd beschuldigd van volksverlakkerij en meer van dat soort zaken voel ik me verplicht om één en ander te benadrukken. Maagzout geneest kanker, of Meneer Doktoor dat nu wel of niet wenst te geloven!
Ze hebben allemaal dezelfde aanpak. Eerst schrijven ze een korte mail waarin je wordt beschuldigd van alles en nog wat omdat het geen orthodoxe, door de farmaceutische industrie goedgekeurde manier van genezen is! Als je dan retour komt en je geeft hen wat oorvijgen met recente onderzoeken waarvan ze natuurlijk nog nooit hebben gehoord, komt er een tweede mail waarin ze zich verschuilen achter hun langdurige opleiding waarbij ze veel kennis hebben opgedaan maar niet de kennis die essentieel is! Dat begrijpen ze niet! De essentie van een arts zijn beroep is genezen. Genezen wil zeggen dat je iemand volledig herstelt van zijn ziekte en daarna profylactische maatregelen meegeeft. Je voedt dus mensen op en blijft hiermee bezig. Wat er wordt vergeten te vertellen is, dat een artsenstudie de essentie mankeert! Een arts leert niet genezen! Genezen leer je door zieke mensen te verdelen in leeftijdsgroepen en deze te vergelijken met gezonde mensen uit diezelfde leeftijdsgroep. Hierbij zijn van belang, de bestudering van: de manier van leven, stressfactoren, de medicatieve geschiedenis en de vergelijking te maken over het volledige voedingspatroon van beide verschillende groepen. Een achtjarige opleiding waarin men nooit doordringt tot aan de essentie van het beroep is volledig waardeloos! En daar krijgen we dan een nieuw punt. Intelligentie, want om een artsenstudie af te maken hebben we zeer intelligente mensen nodig met de nodige draagkracht en doorzettingsvermogen, is niet hetzelfde als wijsheid.
Rondom de jaren zeventig en tachtig kwam men erachter dat artsen veel wijzer werden en zich begonnen af te zonderen van de farmaceutische aanpak als ze de ouderdom van veertig waren gepasseerd. Vooral academische onderzoekers en huisartsen maakten zich 'schuldig' aan het inslaan van een niet door de farmaceutische industrie gepropageerde lijn van onderzoek. In eerste instantie probeerden ze wat voorbeelden te stellen om in het oog springende artsen uit de orde te gooien en zodoende brodeloos te maken, maar tenslotte konden ze niet elke 'ontspoorde' arts van veertig jaar en ouder uit de orde gooien. Dat zou opvallen en voor nog meer vragen en vooral nieuwsreportages zorgen waar zowel de 'orde der geneesheren' als hun broodheer 'de farmaceutische industrie' niet op zaten te wachten.
Zodoende worden er op de achtergrond de nodige voorbereidende maatregelen getroffen om artsen op een verplichte 'nascholingscursus' te sturen welke is verbonden aan de erkenning van arts bij de 'orde der geneesheren' en iedereen die verzaakt wordt vanzelf geroyeerd, dus brodeloos gemaakt! Zodoende wordt hersenspoeling een verplichting en de toenmalige veertigjarigen zijn gepensioneerd en de huidige veertigjarigen beseffen niet dat ze jaarlijks verplicht worden gehersenspoeld om hun wijsheid en handelen uit wijsheid tegen de gevestigde orde te onderdukken! Daarom is tot 90% van alle artsen en vooral specialisten alcoholverslaafd of drugsverslaafd en sommigen beiden. Uitsluitend uit frustratie. Ze zien alle dagen dat hun therapie of behandelwijze niets uithaalt, mensen sterven dagelijks met honderden tegelijk, en toch kunnen ze niets veranderen omdat alles van bovenaf wordt gedirigeerd en als ze afwijken van het dagelijkse opgelegde patroon op staande voet worden ontslagen en uit de orde worden getrapt! Artsen zijn gevangenen van het aan hen opgelegde systeem. Oordeel niet over hen! Oordeel over de orde, professoren en farmaceutische industrieën! Zij propageren alles bewust! Indien universiteiten de farmacie niet toelaten is alles opgelost! En, waarom zou een arts, verplicht, lid moeten zijn van de orde der geneesheren? Om een overbodig orgaan van omgekochte dikke nekken in leven te houden?
BESTE PATIENT! U mag niet genezen. Als u geneest dan kan niemand nog wat aan u verdienen. Laat allen die aan uw ziekte grof geld verdienen even de revue passeren. Huisarts, ziekenhuis, specialist, apotheker en de pillenindustrie! Daarom is niemand geïnteresseerd in uw genezing.
Reken het even uit! 10 miljoen mensen in België die één keer naar de dokter gaan, de apotheker en voor onderzoek naar het ziekenhuis. 30 (euro gemiddeld) X 3 (huisarts, specialist en apotheker zonder verder onderzoek in het ziekenhuis zelf) X 10.000.000 = 900.000.000 of te wel 900 miljoen zonder dat er een dag iemand is opgenomen geweest in een ziekenhuis want dat is pas feest voor 'Meneer Doktoor' wat betreft kaalplukken van u en de verzekering!
U moet ziek blijven, snel weer ziek worden en als het hen uitkomt worden ingeënt tegen een pandemie die niet eens een infectieziekte is! Bij het laatste doel ik op de 'griepepidemie' van 2009.
Wereldwijd zijn er dat jaar 8.118 mensen omgekomen door griep en niemand kan bewijzen dat ze gestorven zijn door die bepaalde 'varkensgriep' gepropageerd door alle 'griepcommissarissen' in de wereld maar in datzelfde jaar stierven ook 15 miljoen mensen aan een hartinfarct en 7 miljoen mensen aan kanker. Als ik een epidemie zou omschrijven in de gezondheidszorg waren het hartziekten en kanker. Deze beide ziekten zijn een epidemie die vele mensenlevens kosten. De rest is flauwekul. We worden besodemieterd en geld regeert, niet die kloothommels de we hebben gekozen! Zij DANSEN naar de pijpen van het geld!


Bicarbonaat geneest kanker!


Nu moet het lukken dat op 3 januari van dit jaar, 2013, onafhankelijke medische wetenschappers een verontschuldiging hebben gepubliceerd na een heronderzoek over het werk en studie van Dr. Tullio Simoncini en de diepgaande studie van Mark Sircus dat uiteindelijk uitliep in de publicatie van zijn boek 'Sodium Bicarbonate – Rich Man's Poor Man's Cancer Treatment' welke beiden duidelijk favorieten zijn van kanker genezen met maagzout. De ene arts, Dr. Simoncini, via intraveneuze baxters, de andere Dr. Sircus, oraal, via drinken van twee tot drie bekers water met maagzout oplossing per dag en door baden in natriumbicarbonaat als het gaat om huidkanker omdat het nu ECHT bewezen is dat deze therapie volledig zonder enig gevaar kan worden gebruikt op deze manier!

Artsen verschuilen zich achter de ionen theorie die ze hebben geleerd maar ook daaruit blijkt dat ze ongelijk hebben omdat ze deze theorie niet hebben uitgezocht tot in detail.
Als een ion van bicarbonaat wordt gecombineerd met een zuur gedraagt deze zich als een base maar als deze ion wordt geconfronteerd met een hoge pH dan gedraagt deze zich als een zuur. DAT MENEER DOKTOOR IS DE BASIS VAN KANKER GENEZEN!


Elementaire chemie voor 'Meneer Doktoor'


H+ + HCO3- <==> H2O + CO2

...en kooldioxide wordt vrijgegeven.

Als bicarbonaat wordt gecombineerd met een base gedraagt het zich als een zuur:

OH- + HCO3- <==> HOH + CO3

Wij denken normaal over bicarbonaat als een base want het brengt de pH van water omhoog door een ion te accepteren:

HCO3- + H2O <==> H2CO3 + OH-

MAAR: als je bicarbonaat toevoegt aan een hoge basis oplossing dan zie je de pH van de oplossing ineens dalen doordat bicarbonaat er een ion aan afgeeft

HCO3- + OH- <==> CO3 (2-) + H2O

Voor zover mijn mededeling aan alle artsen die iets hebben tegen mensen die kankerpatiënten kunnen genezen. Toen ik in 2003 hoorde van deze theorie heb ik bicarbonaat uitgeprobeerd en alle proeven gedaan met dit als resultaat. Ik snap helemaal niet waarom een veelvoud van artsen me blijft lastigvallen over het genezen met natriumbicarbonaat, me uitmaken voor volksverlakker, nadat al tienduizenden patiënten zijn genezen door dit simpele maagzout. Misschien horen de heren een keer op een echte nascholingscursus te gaan. Eentje niet voorgezeten door de orde der geneesheren, de universiteit of de farmacie!


Er is meer


Ik hoop echt dat iedereen het onderzoek zal lezen. Massamedia en natuurlijk ook de gevestigde medische wetenschap hebben het alvast doodgezwegen. Het wordt belangrijk dat u als arts maar ook als familielid van een kankerpatiënt familiair wordt met het ECHTE KANKERGENEESMIDDEL natriumbicarbonaat of maagzout. Zelfs nierpatiënten en suikerpatiënten kunnen hiermee worden genezen. En als u in de tijd van een 'griepperiode' regelmatig een glaasje maagzout drinkt wordt u niet eens verkouden!


Uitkomst van de studie


'De resultaten van de studie geven weer dat kankercellen inderdaad in een zure omgeving floreren. Hierdoor zien we dat normale cellen kankercellen worden, en er wordt kankerweefsel gevormd.'
Voor degenen die alles op de voet gevolgd hebben is dit geen geheim. Maar tot nu toe weet geen enkel arts het en passen ze het zeker nog niet toe. Kijk als je bicarbonaat oraal neemt en daarnaast gebruik je ook nog magnesium en bicarbonaat baden kun je in 10 dagen genezen zijn. Het gaat erom dat je er intensief mee bezig bent, natuurlijk. Iedereen kan zijn pH naar boven brengen waardoor alle cellen meer zuurstof op kunnen nemen en de kankercellen als het ware opbranden en vernietigd worden door de geproduceerde extra zuurstof. Als de pH van het bloed omhoog gaat bent u aan het genezen. Zo gemakkelijk is het. Een kind kan de was doen. En u kunt het controleren door een simpele pH test.


Hoe geneest u nu uw kanker?


Weet u dat u in tien dagen tijd van kanker kunt worden genezen? Tien dagen vanaf het moment dat uw pH tussen de juiste waarden zit? U neemt uw bloed pH en als deze niet 7,2 en 7,4 zit hebt u kanker. En als u dat ziet, neemt u gewoon twee bekers natriumbicarbonaat elke dag. Eenmaal 's morgens en eenmaal 's avonds.
– U brengt nu uw pH naar minimaal 7,2.
– nu zorgt u dat uw pH tien dagenlang tussen 7,2 en 7,4 blijft
– na tien dagen laat u uzelf weer controleren
– u zult zien dat tumoren volledig verdwenen zijn
– indien niet volledig verdwenen, restjes of onzekerheden, gewoon voortgaan met de kuur
– als u kankervrij bent kunt u stoppen maar ... denk voortaan aan uw eten!


Het gepubliceerde onderzoek


Dit is het uittreksel dat ik heb gemaakt over het onderzoek van Dr. Robert J. Gillis en zijn onderzoeksteam van Wayne State University School of Medicine. De pH in tumoren is zuur door een fermenterend metabolisme en daardoor krijgen metastasen de kans om uit te groeien. Daarna verzuurt de omgeving rondom de tumor en de tumor groeit. Tumoren ontstaan niet in omgevingen met een normale pH. Om de functionele belangrijkheid voor onze bevindingen te bewijzen was er niet meer nodig dan het oraal toedienen van natriumbicarbonaat om de pH omhoog te brengen waardoor tumoren stopten met groeien en verkleinden maar waarbij ook de metastasen verdwenen.
Een ingekapselde tumor is geen probleem maar indien metastasen ontstaan wordt gezond weefsel geïnfiltreerd met een laag pH en ontstaan er ook gezwellen in een andere omgeving. Door het gebruik van natriumbicarbonaat (maagzout opgelost in water en twee tot driemaal per dag gedronken) worden metastasen opgeruimd en verkwijnt de tumor waarbij ook verdere metastasen worden voorkomen waardoor patiënten niet sterven en de ziekte volledig kan worden teruggedraaid. Door een verslechterde suikervertering worden waterstofproductie en uitscheiding bijna genihiliseerd in kankers. Als we daarbij de slechte celstofwisseling optellen resulteert het gedrag in een lagere, dus zure, pH waarde zo kenmerkend voor kwaadaardige tumoren. De pH in kwaadaardige tumoren ligt tussen pH 6,5 en 6,9 waarbij in gezond weefsel de pH tussen de waarden 7,2 en 7,4 ligt.


Conclusie:


Maagzout geneest dus kanker. De rest zijn spagaten waar de artsenij zichzelf in wentelt omdat ze deze manier van kanker genezen al meer dan tien jaar hekelen. Zodoende houden ze hun dik belegde boterham in stand en ze geven er geen jota om dat kankerpatiënten met groeiende getallen sterven. Elke kankerpatiënt is 300.000 euro waard vanaf het moment dat bij een patiënt kanker wordt ontdekt tot en met de persoon wordt gekist!
Indien maagzout wordt ingezet en u wordt genezen in tien dagen krijgen we het volgende kostenplaatje. 1 bezoek aan de huisarts, 2 bezoeken aan de specialist voor de aanvang van de behandeling en na de behandeling voor een laatste controle, en tweemaal een bloedonderzoek. Totaal: 285 euro.
Wellicht wordt het nu iedereen duidelijk waarom ik geen respect meer kan opbrengen voor academici en politici. Ook zij zijn een afspiegeling van de samenleving die voor meer dan 95% uit voortsukkelende zombies bestaat. Als egoïsme, geld, prestige en status belangrijker worden dan het leven van een medemens is er echt iets goed fout in onze samenleving. Meneer Doktoor mag, door de wet geholpen, een Godsoordeel over zijn patiënten uitspreken waardoor hij niet God speelt maar God IS omdat hij het zo aanvoelt. Hoe groter het EGO hoe erger de machtswellusteling verscholen achter zijn witte jas. En dat alles wordt door farmaceutische industrie en orde der geneesheren met behulp van de politiek kunstmatig in stand gehouden. Ik weet dat ik nu tegen een hele grote hoop academische gevormde schenen trap maar wat is een academische opleiding als u niet eens de essentie van uw beroep hebt leren ontdekken?
Advocaat en rechter weten dat een wet in de eerste plaats rechtvaardig moet zijn. Het Burgerlijk Wetboek is voor 99,9% gevuld met onrechtvaardige wetten die een bedrijf met de wet in de hand toestaan zich te verlagen tot het niveau van een ordinaire bandiet om dat weg te halen bij onschuldigen wat het bedrijf wil hebben. Over de onrechtvaardigheid van erfelijkheidswetten zal ik het nog niet hebben want daarin is de staat de grootste stelende hoofdrolspelende misdadiger met de door hen zelf verzonnen wet in de hand!
Economen hebben tot nu toe nog nooit durven uitleggen aan het grote publiek wat fractioneel reserve bankieren doet met de economie, namelijk veroorzaken van inflatie en in elkaar storten van alle economieën in de Westerse wereld. De politiek zit ook in de zakken van de banken en daarom moeten falende private banken worden geholpen met ons belastinggeld om ze uit de door hen zelf veroorzaakte shit te halen.
Psychologen en psychiaters? Daar heb ik helemaal geen respect voor. Ze verschuilen zich achter allerlei uitkramen van onzin waarvan ze geen enkele letter kunnen bewijzen. Als men het over boguswetenschap en leugenachtige praktijken heeft dan het is het deze kunstmatig in het leven geroepen en onderhouden tak van 'genezen' wel.
Nu weer terug naar het genezen van kanker en de vele kansen die de medische wetenschap al jaren heeft laten liggen.

1.      Sinds 1978 is het bekend en erkend dat hydrazinesulfaat kanker kan genezen. Ik ga hier niet dieper op in omdat dit middel niet samengaat met het gebruik van slaapmiddelen en psychiatrische middelen. Maar de kans die hierdoor is blijven liggen geeft bij een gemiddeld aantal jaarlijks stervende patiënten van 4.000.000 een totaal aantal doden te zien in 2013 dat rondom 175 miljoen draait alleen omdat de farmaceutische industrie, medicinale erkenningsorganen en ordes der geneesheren dit middel nooit hebben omarmd maar er allerlei niet te bewijzen onzin over hebben neergeschreven. De Amerikaanse FDA heeft het namelijk van de lijst voor onbewezen kankermiddelen geschrapt in 1978. De politiek echter heeft ervoor gezorgd dat geen enkele arts of apotheek het middel nog kon aankopen! Waar wetten al niet goed voor zijn. Met de wet in de hand kunnen we spreken dat het medische apparaat zich schuldig heeft gemaakt aan genocide, de overtreffende trap voor moord.
2.      In ongeveer dezelfde tijd wordt Rudolf Breuss in Oostenrijk voor de rechter gesleept omdat hij al tientallen jaren kanker geneest met een sapsamenstelling en kruidentheeën. De Oostenrijkse orde der geneesheren heeft klacht neergelegd bij de Burgerlijke Rechtbank omdat, volgens hun zeggen, zo'n goedkope therapie nooit kanker zal kunnen genezen. Na weken van touwtrekken en het recept uitdiepen moet de orde het over een andere boeg gooien en vraagt de rechter aan Breuss en zijn advocaat van kanker genezen getuigen naar de rechtbank te halen om hun woord te doen. De advocaat biedt zich direct aan als getuige omdat ook hij door Rudolf Breuss van kanker is genezen. Daarna laten ze een honderdtal getuigen komen die allemaal hun getuigenis afleggen. De rechter eist daarna dat er notabelen komen om hun getuigenis af te leggen. Ook dat gebeurt maar de getuigenis van de toenmalige president van Oostenrijk, Rudolf Kirchschläger, geeft de doorslag. Farmaceutische industrie en orde der geneesheren worden op hun eigen terrein verslagen door een simpele elektromonteur die zich heeft omgeschoold tot kruidengenezer en die reeds tienduizenden kankerpatiënten heeft genezen voordat hij voor de rechter moet verschijnen. Daarna volgen er nog eens honderdduizenden en elke dag neemt het aantal nog toe. Dit is de enige alternatieve kankerkuur waarvan de receptuur bij een rechtbank is gedeponeerd als zijnde een werkende kankerkuur die een zieke patiënt geneest in 6 weken tijd.
3.     De derde effectieve kankerkuur die kan worden gebruikt door iedereen is de genezing met maagzout. Touwtrekkerij is al tien jaar aan de hand en het welles nietes spelletje blijft volgehouden worden door voor en tegenstanders. Het is misschien ongelooflijk maar de Italiaanse arts Dr. Simoncini heeft voor het effectief genezen van kankerpatiënten met maagzout drie jaar in de gevangenis gezeten doordat de orde der geneesheren in Italië samen met de farmaceutische industrie hem voor de rechter sleepten voor het gebruik van ongeteste niet door de farmaceutische industrie toegestane therapieën op patiënten. Na de uitspraak van de rechter royeerde de orde Dr. Simoncini als lid van de Italiaanse orde der geneesheren zodat hij, althans in Italië, brodeloos werd nadat hij uit de gevangenis kwam. Hij reist nu doorheen Mexico en Brazilië waar hij honderden patiënten per week behandeld en effectief geneest in gespecialiseerde kankerklinieken die in de door de farmaceutische industrie gecontroleerde Westerse Medische wereld niet mogen bestaan. In deze gespecialiseerde klinieken worden alle alternatieve en uitstekend genezende kankertherapieën toegepast met zeer goed resultaat.

Het is en blijft een bezopen situatie dat de Westerse kankerpatiënt naar het buitenland moet reizen om in een derdewereldland te worden genezen van kanker omdat hier, in Europa, goed werkende behandelingen worden tegengehouden door het grote farmaceutische kapitaal, onnozele medische wetenschappers en omgekochte of oerdomme niet in staat voor zichzelf denkende rechters en politici.
Mijn favoriete kankertherapieën zijn de Breusstherapie en maagzout. Beiden vergen niet veel van een patiënt en hebben een snel en uitstekend resultaat. Naast deze beide therapieën zijn er nog een tiental andere therapieën en natuurlijk de vele diëten die altijd hun werk al hebben gedaan. Diëten om kanker te genezen, idem sappen, worden al toegepast sinds het begin van de achttiende eeuw. Niets nieuws onder de zon.
Wat we in vraag moeten stellen is de opleiding van Meneer Doktoor en de macht van hen die dik verdienen aan ziekten en zieken, voor wie totale genezing de winstmarge zo denderend zou verlagen dat ze wel eens droog brood zouden moeten eten. Niets anders!

De medische wereld draait om geld voortkomend uit patenten. Maagzout, sappen en kruiden zijn niet te patenteren!
EN
Genezen is de medische wereld vreemd omdat ze dit nooit hebben geleerd.

Linken


*       Het gepubliceerde onderzoek <https://www.echtekrant.be/gezond/bewijs_maagzout.pdf>
*       U zult opmerken dat het onderzoek al 4 jaar oud is voordat het online is gepubliceerd. Al die tijd is het achtergehouden. In deze tijdspanne zijn er een extra 28 miljoen kankerpatiënten gestorven.
*       Een ander, ouder artikel over maagzout <https://www.echtekrant.be/gezond/bicarbonaat.html>
*       Een artikel over chemotherapie en zijn desatreuze werking <https://www.echtekrant.be/gezond/chemo.html>
*       Een nieuwe verminkingstrend in de geneeskunde om kanker te voorkomen! <https://www.echtekrant.be/gezond/barabrisme.html>
*       De maagzoutkuur uitgelegd met film <https://www.echtekrant.be/gezond/kankerkuur.html>
*       Het hoog pH dieet dat bij de maagzoutkuur hoort <https://www.echtekrant.be/gezond/kankerdieet.html>
*       Dr. Simoncini zijn webpagina <https://www.curenaturalicancro.com/>
*       De Nederlandse website <https://www.curenaturalicancro.nl/>
*       Bestel het boek <https://www.kankeriseenschimmel.nl/bestel-boek-dr-simoncini.php>
*       Dr. Sircus zijn webpagina <https://drsircus.com/>

© Design by EVR

 

Nog een artikel, engelstalig waarin staat : 1 lepel bicarbonaat met 5 lepels Maple siroop verwarmen: (en nog een bende andere dingen)

https://drleonardcoldwell.com/only-answer-to-cancer/