metalen

aluminiumvergiftiging:

  • propolis hielp met het herstel van hersentissue en andere zaken bij een proef met ratten (bron natural news)

detoxen van zware metalen zoals amalgaam etc: